گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مادر و کودک

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد مطهري و مقام معلم

مرجع اهداء کننده : دکتر داريوش معين
مقام :
تاریخ : Oct 25 2010 12:00AM


:: روز معلم و استاد مطهري

مرجع اهداء کننده : مسعود سالاري
مقام :
تاریخ : Dec 27 2005 12:00AM


:: تقدير دکتر مشيري نماينده منتخب در هفتمين دوره انتخابات مجلس

مرجع اهداء کننده : دکتر شهريار مشيري
مقام :
تاریخ : Aug 30 2014 12:00AM


:: تبريک روز پرستار

مرجع اهداء کننده : اکرم لاوري
مقام :
تاریخ : Oct 28 2014 12:00AM


:: تبريک روز پرستار

مرجع اهداء کننده : دکتر داريوش معين
مقام :
تاریخ : Dec 31 2012 12:00AM


:: تقدير به مناسبت همکاري برگذاري جنواره دانشجويان مبتکر بسيجي

مرجع اهداء کننده : سرتيب دوم پاسدار خليل رستگار
مقام :
تاریخ : May 31 2001 12:00AM


:: تبريک روزپرستار

مرجع اهداء کننده : دکتر داريوش معين
مقام :
تاریخ : Oct 30 2010 12:00AM


:: انجمن کوه نوردي دانشگاه ازاد بندرعباس

مرجع اهداء کننده : انجمن کوهنوردي
مقام :
تاریخ : Aug 26 2011 12:00AM


:: تقدير فرمانده شهرستان بندرعباس

مرجع اهداء کننده : احمد راستي
مقام :
تاریخ : Sep 29 2008 12:00AM


:: تقدير فرمانده انتظامي هرمزگان

مرجع اهداء کننده : سرتيب 2 پاسدار جابر انصاري
مقام :
تاریخ : Oct 26 2015 12:00AM


:: تقدير نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

مرجع اهداء کننده : ايت الله تقوي
مقام :
تاریخ : Feb 24 2014 12:00AM


:: انجمن کوهنوردي دانشگاه ازاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : انجمن کوهنوردي
مقام :
تاریخ : Jan 25 2012 12:00AM


:: به مناسبت شهادت استاد مطهري

مرجع اهداء کننده : دکتر داريوش معين
مقام :
تاریخ : May 2 1997 12:00AM


:: معاون دانشجويي نمونه کل کشور

مرجع اهداء کننده : دکتر عبدالله جاسبي
مقام :
تاریخ : Jan 24 2009 12:00AM


:: طرح اموزش پيش از ازدواج

مرجع اهداء کننده : احمد اسلامي جوزاني
مقام :
تاریخ : Jun 23 2005 12:00AM


:: تقدير از خدمات در طول دوره تدريس

مرجع اهداء کننده : دکتر شهريار مشيري
مقام :
تاریخ : Dec 7 2002 12:00AM


:: تقدير از خدمات در طول دوره تدريس

مرجع اهداء کننده : دکتر شهريار مشيري
مقام :
تاریخ : Feb 24 2007 12:00AM


:: تبريک روز پرستار

مرجع اهداء کننده : دکتر مهدي باقري
مقام :
تاریخ : Apr 7 2010 12:00AM


:: معاون دانشجويي نمونه

مرجع اهداء کننده : دکتر عبدالله جاسبي
مقام :
تاریخ : Jul 30 2005 12:00AM


:: بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي

مرجع اهداء کننده : محمد حسن براور
مقام :
تاریخ : Jan 29 2011 12:00AM1