گروه آموزشی : زمین شناسی

  • به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحان میان ترم کلیه درس ها در تاریخ دوشنبه ۳ دی ماه و سه شنبه 4 دی ماه و در همان ساعت تشکیل کلاس برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان محترم در جلسه امتحان الزامی است. عدم شرکت در جلسه امتحان مذکور به معنای عدم کسب نمره امتحان میان ترم است و نمره نهایی این دانشجویان محترم همان نمره کسب شده در امتحان پایان ترم خواهد بود.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحان میان ترم کلیه درس ها در تاریخ دوشنبه ۳ دی ماه و سه شنبه 4 دی ماه و در همان ساعت تشکیل کلاس برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان محترم در جلسه امتحان الزامی است. عدم شرکت در جلسه امتحان مذکور به معنای عدم کسب نمره امتحان میان ترم است و نمره نهایی این دانشجویان محترم همان نمره کسب شده در امتحان پایان ترم خواهد بود.

(Dec 15 2018 12:52PM)