گروه آموزشی : زمین شناسی

  • به اطلاع دانشجویان محترم درس مصالح ساختمانی (رشته عمران و رشته معماری) و درس زمین‌شناسی مهندسی رشته عمران می رساند اسلایدها و فایل‌های مورد نیاز جهت آزمون پایان نیمسال و همچنین بارم بندی مربوط به امتحان پایان ترم در بخش دانلود فایل قرار داده شده است.
  • از دانشجویان محترم کلیه دروس خواهشمند است در کلاس های برخط (آنلاین) در ساعت کلاسی حتما حضور داشته باشند.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: به اطلاع دانشجویان محترم درس مصالح ساختمانی (رشته عمران و رشته معماری) و درس زمین‌شناسی مهندسی رشته عمران می رساند اسلایدها و فایل‌های مورد نیاز جهت آزمون پایان نیمسال و همچنین بارم بندی مربوط به امتحان پایان ترم در بخش دانلود فایل قرار داده شده است.

(Jun 6 2020 1:18AM)
:: از دانشجویان محترم کلیه دروس خواهشمند است در کلاس های برخط (آنلاین) در ساعت کلاسی حتما حضور داشته باشند.

(Mar 26 2020 2:29PM)