گروه آموزشی : زمین شناسی

  • به اطلاع دانشجویان محترم درس مصالح ساختمانی (عمران و معماری) می رساند فصل دهم (سیمان) باید از کتاب یا جزوه بارگزاری شده در همین سامانه مطالعه گردد و خلاصه این بخش در قسمت دانلود فایل قرار داده نشده است.
  • به اطلاع دانشجویان محترم درس مصالح ساختمانی (عمران و معماری) می رساند اسلایدها و همچنین بارم بندی مربوط به امتحان پایان ترم در بخش دانلود فایل قرار داده شده است.
  • فایل نمرات میان ترم کلیه درس های نیمسال دوم سال تحصیلی 98-۹۷در بخش دانلود فایل قرار داده شده است.
  • به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحان میان ترم کلیه درس ها در تاریخ سه شنبه ۷ خرداد ماه و در همان ساعت تشکیل کلاس برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان محترم در جلسه امتحان الزامی است. عدم شرکت در جلسه امتحان مذکور به معنای عدم کسب نمره امتحان میان ترم است و نمره نهایی این دانشجویان محترم همان نمره کسب شده در امتحان پایان ترم خواهد بود.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: به اطلاع دانشجویان محترم درس مصالح ساختمانی (عمران و معماری) می رساند فصل دهم (سیمان) باید از کتاب یا جزوه بارگزاری شده در همین سامانه مطالعه گردد و خلاصه این بخش در قسمت دانلود فایل قرار داده نشده است.

(Jun 6 2019 11:22PM)
:: به اطلاع دانشجویان محترم درس مصالح ساختمانی (عمران و معماری) می رساند اسلایدها و همچنین بارم بندی مربوط به امتحان پایان ترم در بخش دانلود فایل قرار داده شده است.

(May 31 2019 11:48PM)
:: فایل نمرات میان ترم کلیه درس های نیمسال دوم سال تحصیلی 98-۹۷در بخش دانلود فایل قرار داده شده است.

(May 31 2019 9:59PM)
:: به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحان میان ترم کلیه درس ها در تاریخ سه شنبه ۷ خرداد ماه و در همان ساعت تشکیل کلاس برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان محترم در جلسه امتحان الزامی است. عدم شرکت در جلسه امتحان مذکور به معنای عدم کسب نمره امتحان میان ترم است و نمره نهایی این دانشجویان محترم همان نمره کسب شده در امتحان پایان ترم خواهد بود.

(May 22 2019 2:36PM)