مهندس مانی مهین
گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

رزومه

نام : مانی نام خانوادگی : مهین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی (دانشجوی دکترا) نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :