گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : پروین نام خانوادگی : ضیاءخدادادیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : ادبیات غنایی ، ادبیات حماسی ،
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد مشهد سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : جهان بینی خاقانی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: 1 - دوره یک روزه جنگ نرم
ارائه دهنده : بسیج اساتید هرمزگان
محل دوره : دانشگاه ازاد بندر عباس طول دوره : 4ساعت
عنوان دوره: 2 - آشنایی با مشکلات و چالشهای جوانان
ارائه دهنده : دانشگاه ازاد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد بندر عباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: 3 - طرح ضیافت اندیشه اساتید
ارائه دهنده : نهاد رهبری دانشگاههای هرمزگان
محل دوره : سالن فارابی بیمارستان شهید محمدی طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: 4 - آموزش ایجاد وبلاگ
ارائه دهنده : دانشگاه ازاد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد بندر عباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: 5 - همایش ملی خلیج فارس
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد بندر عباس
محل دوره : دانشگاه آزاد بندر عباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: 6 - کارگاه فنون ترجمه
ارائه دهنده : دانشگاه ازاد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد بندر عباس طول دوره : 8ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : 1 -همایش علمی و یکروزه « حماسه سرایی در ایران »
محل دوره : دانشگاه ازاد بندر عباس تاریخ دوره : 94/07/14
عنوان دوره : 2 - همایش علمی و یکروزه « تاریخ تصوف در ایران »
محل دوره : دانشگاه آزاد بندر عباس تاریخ دوره : 94/08/17