پویا دانشمند
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه

رزومه

نام : پویا نام خانوادگی : دانشمند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : pooyadaneshmand@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :