گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

رزومه

نام : سیدمهدی نام خانوادگی : حسینی دستک
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s_mehdihoseini@yahoo.com
ایمیل : s_mehdihoseini@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : Adaptive Control ,Model Predictive Control ,Robust Control
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : برق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شاهرود سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی موس چشمی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسی ومقایسه روشهای بهینه سازی کنترل پیش بین درDELTAV