گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : زهرا نام خانوادگی : باباپور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : فرهنگ تلمیحات شعر معاصر