گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -

  • دانشجوی عزیز: جهت دریافت فایل ها به قسمت دانلود فایل ها مراجعه فرمایید.پیروز و سلامت باشید
رزومه

نام : سمیه نام خانوادگی : سلطانی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : Somayehsoltani@yahoo.com
ایمیل : s.soltaninejad@ iauba.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : The effect of education Quality of Life on Self-Esteem in hemodialysis Patients treated in visitors dialysis Centers city kerman ,