ثمین خوشنود
گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداري

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : ثمین نام خانوادگی : خوشنود
تاریخ تولد : Mar 21 1986 12:00AM
محل تولد : بندرعباس
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حسابداری - مدیریت مالی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان ویژه فرهنگیان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر ویژگیهای شرکت بر مدیریت سرمایه در گردش در صنایع پتروشیمی و سیمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر اسناد مالی تعهدآور
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8
عنوان دوره: آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات ISI
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16
عنوان دوره: نقش و جایگاه دانشگاه در شرکتها و موسسات دانش بنیان
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16
عنوان دوره: آشنایی با کامپیوتر و ویندوز 7
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 24
عنوان دوره: آشنایی مقدماتی با MS.OUTLOOK
ارائه دهنده : دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 32
عنوان دوره: نحوه مطالعه و درک متون مطبوعاتی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8
عنوان دوره: شرح وظایف مدیران گروه
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8
عنوان دوره: برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 24
عنوان دوره: روانشناسی یادگیری و آموزش
ارائه دهنده : اداره توانمندسازی و آموزش های کاربردی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 20
عنوان دوره: شیوه های مختلف نیازسنجی جهت انجام پژوهش ها
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16