گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداري

رزومه

نام : حجت الله نام خانوادگی : سالاری
تاریخ تولد :
محل تولد : بندرعباس
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : h.salari@iauba.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : حسابداري و مالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : University of Kerala سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : A STUDY OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR TELECOMMUNICATION INDUSTRY IN INDIA
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: برنامه ریزی و الگوی تدوین طرح درس
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با آمار و نرم افزار SPSS
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: مقدمات نیاز سنجی آموزشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: انگیزش و یادگیری اثر بخش
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره: آشنایی با کامپیوتر و مقدمات XP
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 40ساعت
عنوان دوره: کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم وتربیت
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره: آشنایی با آیین نامه های آموزشی و پژوهشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: اخلاق حرفه ای
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره: الگوهای یاد دهی و یاد گیری
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره: الگو های برنامه ریزی و تدوین طرح درس
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت