دکتر حجت الله سالاری
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : حجت الله نام خانوادگی : سالاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :