گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -

رزومه

نام : آرش نام خانوادگی : غلامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : Gholami_arash@yahoo.com
ایمیل : Gholami@iauba.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : • اندرکنش خاک-سازه • ژئوتکنيک لرزه اي • سدها و سازه هاي خاکي (هيدروليک، پايداري، عملکرد لرزه اي، ابزار بندي، ...) • مهندسي پي پيشرفته • تکنولوژي بتن و زمينه هاي نوين در بتن هاي ويژه (خود تراکم، غلطکي، ...) • مدلسازي عددي سازه هاي ژئوتکنيکي با نرم افزارهاي رايج مهندسي • سازه هاي نگهبان مرتبط با سازه • تأثير بهسازي بستر بر رفتار و عملکرد سازه ها • شالوده هاي عميق • سازه هاي دريايي (شمع، اسکله و ...) مرتبط با ژئوتکنيک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران-خاک و پی
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده فنی دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه : توسعه آزمون صحرایی نفوذگر دینامیکی در نهشته های غیر چسبنده ساحلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران-خاک و پی
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده فنی دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : طراحی پوشش تونل در سنگهای درزه دار
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :