گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق خصوصی

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : پوریا نام خانوادگی : رضی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : pooria.razi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۸۸
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : ۱۳۹۱
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت حقوقی معاملات معارض با تعهد به فروش
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک سال اخذ مدرک : ۱۳۹۷
عنوان پایان نامه : بررسی رویکرد نظام های حقوقی در حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت مال
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: حقوق و عدالت
ارائه دهنده : دانشگاه شهید بهشتی تهران
محل دوره : تهران طول دوره : ۳ ماه
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حقوق قرارداد ها
محل دوره : تهران تاریخ دوره : ۱۳۹۵
عنوان دوره : آشنایی با مقررات مربوط به معادن ایران
محل دوره : سیرجان تاریخ دوره : ۱۳۹۱
عنوان دوره : آموزش قرارداد نویسی
محل دوره : کرمان تاریخ دوره : ۱۳۹۷