گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : فاطمه سادات نام خانوادگی : محسنی شهری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : f.mohseni@iauba.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : بيوشيمي فيزيک - مطالعه بر هم کنش دارو با پروتئين - مطالعه تغيير ساختار پروتئين - شبيه سازي ديناميک مولکولي پروتئين ها -جذب سطحي- ترموديناميک - شيمي محاسباتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : مطالعه شیمی فیزیکی برهم کنش داروهای پروپرانولول و آلپرازولام با HSA در غیاب و حضور دو فلاونوئید و DMMP به صورت تجربی و نظری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : فرایند استخراج فن اتیل الکل با استفاده از هیدروتروپ
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO 9000-2000
ارائه دهنده : شرکت پندارورزان یزد
محل دوره : شرکت جوش و اکسیژن ایران طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: MIC Training Quality Assurance
ارائه دهنده : MOODY
محل دوره : شرکت جوش و اکسیژن ایران طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: آشنایی با استاندارد 17025
ارائه دهنده : شرکت معیار گستر توس
محل دوره : شرکت جوش و اکسیژن ایران طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی
ارائه دهنده : شرکت معیار گستر توس
محل دوره : شرکت جوش و اکسیژن ایران طول دوره : 2 روز