دکتر ابوذر سالاری فر
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : ابوذر نام خانوادگی : سالاری فر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :