لیلا حاجی عبدالرسولی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : لیلا نام خانوادگی : حاجی عبدالرسولی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : L_rassouli@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :