گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : مهدیه نام خانوادگی : عباسلو
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mh.abbasloo@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ریاضی محض، آموزش ریاضی، BL-جبرها، MV-جبرها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد کرمان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : مباحثی درBL-جبرها
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد کرمان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : مباحثی درBCK-جبرها
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت 1
ارائه دهنده : دبیرخامه شورای منطقه هفت
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با آیین نامه های آموزشی و پژوهشی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت 2
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره: انگیزش و یادگیری اثر بخش
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: اصول فلسفه تعلیم و تربیت
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 12 ساعت
عنوان دوره: آموزش تدوین برنامه درسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: معرفت شناسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: دانش افزایی استادان با موضوع تاریخ علم و تمدن اسلامی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :
ایمیل:  mh.abbasloo@yahoo.com
ایمیل دانشگاهی: mh.abbasloo@iauba.ac.ir