مهندس محمد شایسته
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : -

رزومه

نام : محمد نام خانوادگی : شایسته
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : نرم افزار - شبکه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات خوزستان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : ارایه روشی بهینه جهت خوشه بندی و انتخاب سرخوشه در شبکه هاي موردي سیار
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : طبرستان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : تحلیل و طراحی سیستم عامل طبرستان بر اساس سیستم عامل MMURTL
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت 1
ارائه دهنده : منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : کرمان طول دوره : 40
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت 2
ارائه دهنده : منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : کرمان طول دوره : 40
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت 3
ارائه دهنده : منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : کرمان طول دوره : 40
عنوان دوره: نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک
ارائه دهنده : سازمان منطقه آزاد
محل دوره : قشم طول دوره : 12
عنوان دوره: مشکلات روانشناختی دانشجویان
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 40
عنوان دوره: ویندوز xp
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 40
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه ویندوز xp
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : کارگاه آموزشی آفیس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : کارگاه آموزشی پاورپوینت
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس تاریخ دوره : 1391
عنوان دوره : کارگاه آموزشی اینترنت
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس تاریخ دوره : 1391