گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

رزومه

نام : هوبه نام خانوادگی : تحویلداری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : تدوین چهارچوب آموزش آخرین طرح معماری در مقطع کارشناسی در دانشگاه ایرانی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره : هر نیمسال
عنوان دوره : مصالح و فناوری نوین در صنعت ساختمان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره : هر نیمسال