گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • کلیه کلاس های رمضان نیا روز پنجشنبه تاریخ 95.09.25 تشکیل نمی شود. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد
رزومه

نام : سیدجعفر نام خانوادگی : رمضان نیا طلوتی
تاریخ تولد : Nov 25 1972 12:00AM
محل تولد : بابل
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : S_j_Ramazannia@yahoo.com
ایمیل : S_j_Ramazannia@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : قابها در فضاهاي هيلبرت و 2 - قابها در فضاهاي 2 - ضرب داخلي و پردازش سيگنالها با استفاده از 2 - قابها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات واحد کرمان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : 2 - قابها در فضاهای 2 - ضرب داخلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : تربیت معلم تهران سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : تابعکهای تقریبا ضربی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه گیلان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :