دکتر احمد رنجبر
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

دانلود رزومه
نام : احمد نام خانوادگی : رنجبر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق عمومي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : موجبات ماهوي بازنگري قضايي اعمال اداري (بررسي مقايسه اي ايران هند پاكستان))