سحر فیلی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه

رزومه

دانلود رزومه
نام : سحر نام خانوادگی : فیلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : s_feili@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :