سحر فیلی
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : سحر نام خانوادگی : فیلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی (دانشجوی دکترا) نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s_feili@yahoo.com
ایمیل : s_feili@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :