روح اله عبدی پور
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی

رزومه

نام : روح اله نام خانوادگی : عبدی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :