گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگليسي

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : صدیقه نام خانوادگی : عباس نسب سردره
تاریخ تولد :
محل تولد : بندرعباس
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : abbasnasabs@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : Assessment for Learning, Written Corrective Feedback, Computers in Education, Conversation Analysis
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : Teaching English Language and Literature
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت معلم سبزوار سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : Teaching English as a Second Language (TESL)
دانشگاه محل تحصیل : University of Malaya سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :