گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی

رزومه

نام : علی نام خانوادگی : عطارزاده
تاریخ تولد : Apr 26 1973 12:00AM
محل تولد : اهواز
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ali.attar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی و فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان ابن سینا و نمونه بندرعباس سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : سازه های هیدرولیکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : تحلیل و طراحی موج شکنهای شناور
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی آب
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه :