گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسي عمران - عمران

رزومه

نام : علی نام خانوادگی : عطارزاده
تاریخ تولد : Apr 26 1973 12:00AM
محل تولد : اهواز
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ali.attar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی و فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان ابن سینا و نمونه بندرعباس سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : سازه های هیدرولیکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : تحلیل و طراحی موج شکنهای شناور
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی آب
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: ـ کارگاه تخصصی جامع تامین سلامت ایمنی و محیط زیست در کارگاههای ساختمانی و عمرانی، شامل: ـ مبانی سلام
ارائه دهنده : دبیرخانه نشان تعالی HSE
محل دوره : غیر حظوری طول دوره : 24 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ـ آشنایی باشرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت
محل دوره : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان تاریخ دوره : 97/7/22
عنوان دوره : ـ آشنایی باشرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت
محل دوره : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان تاریخ دوره : 98/2/8
عنوان دوره : کارگاه مدیریت جامع متره و برآورد
محل دوره : جهاد دانشگاهی هرمزگان تاریخ دوره : 98/3/28