گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

رزومه

نام : فرشاد نام خانوادگی : جوادی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : javadizadeh2020@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : آب و هواشناسی-منابع آب- گردشگری
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اقلیم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحققیقات تهران سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه میناب هرمزگان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : تحلیل سیلاب رودخانه چالکرود رامسر
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : جغرافیای طبیعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: كارگاه آشنايي با آمار و نرم افزار SPSS مقدماتي
ارائه دهنده : http://prof.iauba.ac.ir/Manage/Images/Icon_add.png
محل دوره : واحد بندرعباس طول دوره : 36
عنوان دوره: كارگاه آشنايي با آمار و نرم افزار SPSS پيشرفته
ارائه دهنده :
محل دوره : واحد بندرعباس طول دوره : 36
عنوان دوره: كارگاه روش مقاله نويسي به زبان انگليسي
ارائه دهنده :
محل دوره : واحد بندرعباس طول دوره : 24
عنوان دوره: اقدام پژوهي
ارائه دهنده :
محل دوره : واحد بندرعباس طول دوره : 24
عنوان دوره: آموزش نرم افزار GIS
ارائه دهنده :
محل دوره : واحد بندرعباس طول دوره : 24
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده :
محل دوره : واحد بندرعباس طول دوره : 24
عنوان دوره: آموزش استفاده از نرم افزار EndNote
ارائه دهنده :
محل دوره : واحد بندرعباس طول دوره : 16