گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق بین الملل

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل دانلود رزومه
نام : عبدالنعیم نام خانوادگی : شهریاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : shahriari137@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : زمینه ها و ضرورتهای اصلاح ساختار شورای امنیت
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : چالشهای بین المللی فراروی انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی