گروه آموزشی : فرهنگ و معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : لیلا نام خانوادگی : امینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : L.amini555@Gmail.com
زمینه تحقیقاتی :