گروه آموزشی : فرهنگ و معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : لیلا نام خانوادگی : امینی
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : --
زمینه تحقیقاتی : تاریخ، انقلاب، تفسیر قران و نهج البلاغه، مدیریت اسلامی و سبک زندگی اسلامی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم قرانی و حدیث
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اقلید سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم قرانی و حدیث
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اسلامی فسا سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اشنایی با منابع و متون اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه معارف اسلامی قم سال اخذ مدرک : -
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارگاه روش شناسی مطالعات قرانی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 12
عنوان دوره: کارگاه پرسش و پاسخ پیرامون قانون اساسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بافق طول دوره : 8
عنوان دوره: کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 14
عنوان دوره: روش تدریس
ارائه دهنده :
محل دوره : قم طول دوره : 85
عنوان دوره: اشنایی با ایین نامه اموزشی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8
عنوان دوره: استخراج اطلاعات از متن علمی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8
عنوان دوره: تبیین خدمات دانشگاه ازاد
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 64
عنوان دوره: فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16
عنوان دوره: مهارت های مشاوره
ارائه دهنده :
محل دوره : مشهد مقدس طول دوره : 20
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدرس کارگاه اخلاق مداری و اخلاق کاربردی ویژه هیات علمی
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدرس کارگاه اخلاق مداری و اخلاق کاربردی ویژه کارکنان
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدرس کارگاه بیان اسرار و عبودیت بندگی با محوریت نماز ویژه کارکنان
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره :