گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

دانلود رزومه
نام : ذکوان نام خانوادگی : ایمانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Imanz.acc@Gmail.com
زمینه تحقیقاتی : حسابداري - مديريت مالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : پيام نور بندرعباس سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداري
دانشگاه محل تحصیل : داشگاه ازاد اسلامي - واحد مباركه اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسي محدودديتهاي بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مديريت در شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت1و2و3
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : منطقه 7 كرمان طول دوره : 120 ساعت
عنوان دوره: آشنائی با آمار و spss
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: آمار مقدماتی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 36 ساعت
عنوان دوره: انگیزش و یاد دهی اثر بخش
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: اقدام پژوهشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: دیریت اطلاعات علمی بانرم افزار End Note
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: نحوه نگارش معرفی نامه به زبان انگلیسی CV
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: معرفی مقدماتی مجموعه office 2002
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 32 ساعت