گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : زینب نام خانوادگی : یوسفی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تفکر و مدیریت طراحی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : مدیریت کسب و کار
دانشگاه محل تحصیل : سازمان مدیریت صنعتی، نمایندگی هرمزگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی پاریز
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارگاه دانش‌افزایی استادان با موضوع تاریخ علم و تمدن اسلامی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: کارگاه دانش‌افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی اسلامی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار SPSS ویژه‌ی اعضای هیأت علمی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
محل دوره : قشم طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آموزشی مشکلات روان‌شناختی دانشجویان ویژه‌ی اعضای هیأت علمی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی و الگوهای تدوین طرح درس ویژه‌ی اعضای هیأت‌علمی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: نحوه‌ی نگارش معرفی‌نامه به زبان انگلیسی CV ویژه‌ی اعضای هیأت‌علمی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: دوره‌ی آموزشی الزامات عمومی معماری
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان
محل دوره : قشم طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره: دوره‌ی آموزشی الزامات عمومی معماری
ارائه دهنده : وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
محل دوره : قشم طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: دوره‌ی روش‌شناسی تحقیق ویژه‌ی اعضای هیأت علمی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی دانشگاه
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: دوره‌ی بدو خدمت مهارتهای تدریس، دوره‌ی تحصیلی نقشه‌کشی معماری
ارائه دهنده : مرکز آموزشی دانشکده شهید چمران شهرستان کرمان
محل دوره : کرمان طول دوره : 170 ساعت