گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

رزومه

نام : رحمان نام خانوادگی : مهدی زاده دهوسطی
تاریخ تولد : Sep 18 1980 12:00AM
محل تولد : هرمز
مرتبه علمي : مربی (دانشجوی دکترا) نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rahman.biochem@gmail.com
ایمیل : Rahman.biochem@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : بيوشيمي آنزيمها، استخراج و خالص سازي گياهان دارويي و اثر گياهان دارويي مور تلخ بر مهار ديابت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پیام نور بندرغباس سال اخذ مدرک : 83
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیوشیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 86
عنوان پایان نامه : استخراج و خالص سازی لیکوپن از هندوانه و گوجه فرنگی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ژنتیک پزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی اثر مور تلخ در مهار دیابت
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: استفاده از داده های پروژه ژنوم در زیست فناوری
ارائه دهنده : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فن
محل دوره : ایران- تهران طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات وآموزشی نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: دوره روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزشی نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: مقایسه شکوفایی پلاکتونی کوکلودینیوم در آبهای خلیج فارس ودریای عمان وآبهای ساحلی کره جنوبی
ارائه دهنده : پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان
محل دوره : ندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: مدیریت آموزش عالی ویژه روسا جدید الانتصاب
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزشی نیروی انسانی سازمان مرکزی دانشگ
محل دوره : تهران طول دوره : 48 ساعت
عنوان دوره: تدوین طرح کسب و کار و حقوق مالکیت فکری- پارک علم و فناوری استان هرمزگان
ارائه دهنده : پارک علم و فناوری استان هرمزگان
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: بیماری های شایع ژنتیکی و ارثی
ارائه دهنده : مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
محل دوره : بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: کارگاه اقدام پژوهی
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزشی نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: دوره انگیزش و یاددهی اثر بخش
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزشی نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس طول دوره : 48 ساعت
عنوان دوره: الگوهای برنامه ریزی وتدوین طرح درس
ارائه دهنده : دفتر مطالعات و آموزشی نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طراحی پرایمر و اصول تکنیک PCR
محل دوره : انستیتو پاستور ایران- تهران تاریخ دوره : 1393/8/2