گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : مازیار نام خانوادگی : یحیوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : maziar_yahyavi@yahoo.com
ایمیل : maziar_yahyavi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تکثير و پرورش آبزيان - تکثير و پرورش غذاي زنده - تکثير و پرورش ماهيان دريايي - پرورش در قفس
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و محیط زیست گرایش شیلات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان البرز تهران سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه :