گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

نام : آتسا نام خانوادگی : پارساپور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : parsa216@gmail.com
ایمیل : a.parsapour2000@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : توپولوژي جبري - گراف‌هاي جبري - آموزش رياضي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی - فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان معلم سال اخذ مدرک : ۱۳۷۱
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بیرجند سال اخذ مدرک : ۱۳۷۴
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض (توپولوژی جبری)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : ۱۳۷۸
عنوان پایان نامه : Sums of semiprime z, d and l-ideals in a class of f-rings
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض (گراف‌های جبری)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : ۱۳۹۴
عنوان پایان نامه : On the projective graphs associated to algebraic structures