گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : ابراهیم نام خانوادگی : نگهداری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ebrahim.Negahdari@Gmail.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد سنجي ، اقتصاد کار و بهره وری ، اقتصادمالی ،اقتصاد بخش عمومی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی و فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز(دبیرستان دانشگاه) سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اقتصاد نظری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول در ایران با تاکید بر نرخ ارز
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد سنجی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز(بورسیه) سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : رابطه میان مشارکت نیروی کار و فقر در ایران