گروه آموزشی : زیست دریا
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : شادی نام خانوادگی : خاتمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : shadi.khatami1@gmail.com
ایمیل : shadi.khatami1@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : سيستماتيک جانوري، سيستماتيک مولکولي، بيولوژي، بيولوژي دريا، اکولوژي، تنوع زيستي، تنوع ژنتيکي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زیست شناسی دریا- گرایش جانوران دریایی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زیست شناسی-شاخه علوم جانوری-گرایش سیستماتیک جانوری
دانشگاه محل تحصیل : تهران شمال سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : تهران شمال سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :