گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -

رزومه

نام : محسن نام خانوادگی : دادرس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mohsen.dadras60@gmail.com
ایمیل : mohsen.dadras60@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : ژئوماتيک، نقشه برداري، برنامه ريزي شهري، طراحي شهري، مکانيابي، سنجش از راه دور (RS)، سيستم اطلاعات مکاني (GIS)
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دکتری مهندسی ژئوماتیک - GIS
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پوترا مالزی - UPM سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : A Geospatial Approach in Modeling Urban Land Development and Redevelopment of Bandar Abbas, Iran
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی ژئوماتیک- GIS
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پوترا مالزی - UPM سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : Application of Geographical Information System and Smarth Growth Modelling for Identification of Ineffective Quarters in Bandar Abbas, Iran