گروه آموزشی : زیست دریا
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : مهناز نام خانوادگی : کردگاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیولوژی دریا
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : تعيين خصوصيات زيستي و پارامترهاي پويايي جمعيت ماهي سلطان ابراهيم- گوازيم دم رشته اي (Nemipterus japonicus)در آبهاي ساحلي استان بوشهر-خلیج فارس