گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل
نام : مهدی نام خانوادگی : باقری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مباني سازمان و مديريت - مديريت رفتار سازماني - مديريت منابع انساني - اقتصاد خرد و کلان - ماليه عمومي - تحقيقات بازاريابي - مديريت رفتار مصرف كننده
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مديريت صنعتي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هرمزگان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت فناوري اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهيد بهشتي تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مديريت دولتي - گرايش خط مشي گذاري دولتي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلات ISI
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 34 ساعت
عنوان دوره: آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: آمار مقدماتي
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: مقاله نويسي به زبان انگليسي
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 36 ساعت
عنوان دوره: مهارت هاي تعليم و تربيت 2
ارائه دهنده : -
محل دوره : طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: مقاله نويسي به زبان فارسي
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: ارزشيابي و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 14 ساعت
عنوان دوره: شرح وظايف مديريت گروه آموزشي
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: روانشناسي تربيتي
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: آمار و spss مقدماتي
ارائه دهنده : -
محل دوره : - طول دوره : 20 ساعت