عالیه چمنی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه

رزومه

دانلود رزومه
نام : عالیه نام خانوادگی : چمنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :