دکتر کلثوم نامی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : کلثوم نام خانوادگی : نامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي. مديريت و برنامه ريزي اموزشي. ارزيابي اموزشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مديريت اموزشي
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :