گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : کلثوم نام خانوادگی : نامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : knami88@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي. مديريت و برنامه ريزي اموزشي. ارزيابي اموزشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مديريت اموزشي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه دولتی ارومیه سال اخذ مدرک : ۹۶
عنوان پایان نامه : طراحي الگوي توسعه منابع انساني براساس فرآيند مديريت دانش و الگوي انتقال آموزش
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره آموزشی نرم افزار spss
ارائه دهنده : دانشگاه تهران
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی نرم افزار لیزرل
ارائه دهنده : موسسه خصوصی آزاد
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی نرم افزار ایموس
ارائه دهنده : دانشگاه تهران شمال
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره آموزشی نگارش مقالات ISI
ارائه دهنده : دانشگاه تهران
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : روش تدریس و طراحی آموزشی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی رودان تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تدریس و طراحی آموزشی ( یگان ویژه ناجا)
محل دوره : ناجا بندرعباس تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقیق در علوم انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنایی با کتابخانه دیجیتال
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشها و فنون تدریس برای کارکنان سازمانهای دولتی
محل دوره : مرکز آموزش و پرژوهش مدیریت ( بندرعباس) تاریخ دوره :