دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - الهيات و معارف اسلامي

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل دانلود رزومه
نام : محمد نام خانوادگی : نجاتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mnejati1361@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فلسقه-کلام-منطق-روانشناسي-فلسفه ذهن
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : حواس باطنی در فلسفه اسلامی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فلسفه اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : عشق در حکمت متعالیه
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فلسفه اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : ------