گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

نام : محمدحسین نام خانوادگی : اسدیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m_asadian51@yahoo.com
ایمیل : m_asadian51@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : آناليز - سيستمهاي ديناميکي - نظريه ارگوديک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات کرمان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : ارگودیک نسبی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه گیلان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : بررسی دینامیک موضعی نقاط متناوب اصم
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : گروه های فازی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آشنايي با windows XP
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: آشنايي با اينترنت
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: آشنايي مقدماتي Access
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: آشنايي با WORD
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با Windows
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با Powerpoint
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با EXCEL
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: استخراج مقاله ازمتن علمي
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: آمار مقدماتی
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 36 ساعت
عنوان دوره: کارگاه روش شناسي
ارائه دهنده : آموزش نیروی انسانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت