گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

رزومه

نام : حسین نام خانوادگی : پرورش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : parvaresh161@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهر ان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تعیین کارکردهای اکولوپیکی و محاسبه ارزش اقتصادی جنگلهای مانگرو سیریک