گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : -

رزومه

نام : سمیه نام خانوادگی : لطفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : s.lotfi@iauba.ac.ir , iau.lotfi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : پايگاه داده - داده کاوي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 88
عنوان پایان نامه : بررسی کشف قوانین وابستگی کمی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : سیستم های نرم افزاری
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه : ساخت درخت ‌تصمیم مقیاس‌پذیر مبتنی بر تقسیم سریع داده ها با رویکرد فازی