سلمان ستوده نیا کرانی
گروه آموزشی : علوم اقتصادی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : سلمان نام خانوادگی : ستوده نیا کرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : salmacomn.sotoodeh@yahoo.
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد انرژي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اقتصاد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 95
عنوان پایان نامه : : بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی با استفاده از مدل CGE
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اقتصاد مقاومتی
محل دوره : ادارات استان هرمزگان تاریخ دوره : 92