گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

نام : داوود نام خانوادگی : افخمی تبا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : afkhami420@yahoo.com
ایمیل : afkhami420@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ساختارهاي جبري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات کرمان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : مباحثی در جبر بافتارها
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : کاربرد افرازهای متاسب در اسکیم های همگن
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: مهارتهای تعلیم و تربیت 1-2 و3
ارائه دهنده : دبیرخانه منطقه ۷
محل دوره : کرمان طول دوره : هر دوره ۳ روز
عنوان دوره: طرح ظیافت اندیشه اساتید۱، ۲ و ۳
ارائه دهنده : دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : هر دوره ۳ روز
عنوان دوره: ارزیاب حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
ارائه دهنده : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ازاد اسلامی استان هرمزگان
محل دوره : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ازاد اسلامی استان هرمزگان طول دوره : یک روز