دکتر محسن دهقانی قناتغستانی
گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

رزومه

مشاهده رزومه کامل مشاهده رزومه کامل دانلود رزومه
نام : محسن نام خانوادگی : دهقانی قناتغستانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : dehghani933@gmail.com
ایمیل : dehghani933@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :