گروه آموزشی : فرهنگ و معارف اسلامی

رزومه

نام : مرتضی نام خانوادگی : صفدری نیاک
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : NYAKIAMOLI@ YAHOO.COM
زمینه تحقیقاتی :