گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : احمدعلی نام خانوادگی : اسدپور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : asadpour.a@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تاریخ اقتصاد اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : ماینهایم سال اخذ مدرک : 2003
عنوان پایان نامه : Der Iran in der internationalen Politik