دکتر علیرضا سالارزاده
گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : علیرضا نام خانوادگی : سالارزاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : reza1375bandar@yahoo.com
ایمیل : reza1375bandar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تغذيه آبزيان ، تكثير و پرورش و بيولوژي آبزيان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربي
دانشگاه محل تحصیل : دبيرستان ابن سينا سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شيلات و محيط زيست
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران - دانشكده منابع طبيعي سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه : بررسي اكولوژيكي جنگل هاي مانگرو و رابطه آن با آبزيان در تياب و بندر خمير
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شيلات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربيت مدرس - دانشكده منابع طبيعي سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : غذا و زيستگاههاي تغذيه ايي ميگوي موزي در ساحل شرقي بندرعباس
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شيلات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی پراکنش ، رشد و توليد مثل کرمهای پرتار خانواده نرئیده در منطقه کشندی بندرعباس و تاثير گونه غالب بر رسيدگي جنسي مولدین میگوی سفید هندی ( Fenneropenaeus indicus )
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: كارگاه آئين نامه آموزشي
ارائه دهنده : منطقه 7 دانشگاه آزاد
محل دوره : كرمان طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: كارگاه بازنگري آئين نامه آموزشي و دانشجويي
ارائه دهنده : سازمان مركزي دانشگاه
محل دوره : تهران طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: كارگاه تدوين آئين نامه جديد آموزشي
ارائه دهنده : سازمان مركزي دانشگاه آزاد
محل دوره : تهران طول دوره : 3 روز
عنوان دوره: كارگاه آئين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي
ارائه دهنده : سازمان مركزي دانشگاه آزاد
محل دوره : تهران طول دوره : 1 روز
عنوان دوره: كارگاه مديريت استراتژيك
ارائه دهنده : سازمان مركزي دانشگاه آزاد
محل دوره : تهران طول دوره : 4 روز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : كارگاه امور ثبت نام دانشجويان
محل دوره : واحد بندرلنگه تاریخ دوره : دي ماه 87
عنوان دوره : كارگاه آئين نامه آموزشي
محل دوره : دبيرخانه منطقه 15 تاریخ دوره : شهريور 90
عنوان دوره : كارگاه امور ثبت نام دانشجويان
محل دوره : دبيرخانه منطقه 15 تاریخ دوره : شهريور 91
عنوان دوره : كارگاه امور ثبت نام و آئين نامه آموزشي
محل دوره : واحد قشم تاریخ دوره : شهريور 92