گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

رزومه

نام : فرخ نام خانوادگی : ایرانمنش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : iranmanesh.iauba@chmail.ir
ایمیل : f.iranmanesh@iauba.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : پيکر بندي فضايي - نحو فضا - ساختمان هاي بلند مرتبه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : پیکربندی فضایی ساختمان های بلند مرتبه مسکونی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : طراحی تالار شهر کرمان